Nemám rád dav lidí.

V každém jednotlivci je něco velkého, ale dav je škaredá bezhlavá obluda.

   (Ch. Chaplin)

 


 

Pověsti a příběhy z Vyškovska

Pověsti z oblasti Malé Hané patří vůbec mezi nejkrásnější  ve svém žánru. A jak by ne! Jsou spojeny s místy, událostmi a postavami, patřící do celonárodního kontextu historie. Vždyť zde stával hrad nejslavnějšího z rodu Benešoviců – Miloty z Dědic, velitele železné jízdy ve vojsku Přemysla Otakara II., sotva o několik kilometrů východněji založil obec Švábenice Zderad, pravá ruka Vratislava II., o němž se zmiňuje dokonce Kosmas. A když už jsme u kronik, neopomněme Zbraslavskou kroniku, kde je líčen Jan Lucemburský jako dobyvatel hradu Račice Friduše z Linavy. A hrob kupce Sáma, sjednotitele slovanských kmenů proti Avarům a Frankům, leží v samém srdci Moravy – Vyškově, pod presbytářem kostela Nanebevzetí Panny Marie…

 Poslední Přemyslovec, olomoucký biskup Jan VII. řečený Volek, byl strýcem Karla IV. Založil (také díky svému synovci) v Pustiměři slavný klášter benediktinek, jediný v českých zemích, Ad infantium Salvatoris et beatae Mariae, k tomu hrad Melice a byl pohřben právě zde v rotundě sv. Panthaleona.

V pověstech tohoto kraje nemůže chybět samozřejmě charizmatický pán bučovického zámku Jan Šembera Černohorský na Boskovicích, jehož dvě dcery se provdaly za dva bratry Lichtenštejny Karla a Maxmiliána.

Samozřejmě se do místních pověstí promítly také události související s bitvou u Slavkova v roce 1805. Nesmíme však zapomenout na pověstné dvě brázdy u Slavíkovic, vyorané císařem Josefem II. a pět památníků s tím spojených… A tak bychom mohli připomínat další a další příběhy pohybující se na hraně historické povídky, či pohádky...

A do toho pěkně zamotal prof. Ervín Černý – Křetínský, věhlasný lékař v oblasti ORL, ale také neúnavný badatel, pověst o krysařovi… Na okresech Vyškov – Blansko – Prostějov nalezl šedesát zaniklých vsí. Právě jemu je dedikována tato kniha. Mimo jiné objevil mezi Podomím a Ruprechtovem zaniklou ves Hamlíkov a vyslovil hypotézu, že by to mohlo být místo, kam pověstný krysař odvedl roku 1284 z německého Hamelnu 130 dětí, čímž způsobil světovou senzaci. A ejhle! Právě z kraje Hamelnu pocházel mocný olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku, který kolonizoval zdejší kraj a byl nepostradatelným politikem jak pro Přemysla Otakara II., tak Rudolfa Habsburského… Není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu…

Je až s podivem, že souborně tyto pověsti nikdy nevyšly. Každý mikroregion si střežil to své, ale jako celek nikdy nespatřily světlo světa. Takže tento projekt je tímto ojedinělý a svým způsobem velkorysý.

 

         Kniha bude celobarevná se šestnácti vynikajícími ilustracemi brněnského výtvarníka Petra Modlitby.

 

 

KŘEST KNIHY

3. prosince 2021, 16.30

Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově

Kontakt

Josef ŠPIDLA Gorkého 12
682 01 Vyškov
734 713 154 spidla.josef@gmail.com